hOURS… 💑

hOURS… 💑

Saengil chukha hamnida chinggu-ya! @itsmeains #bitchesa #birthday

Saengil chukha hamnida chinggu-ya! @itsmeains #bitchesa #birthday

Our TTBY-inspired Smores na pinush talaga. Haha @yourpinkgangsta @itsmeains #weekendgetaway #TeamKems #teambuilding #bonfire (at IIRR Silang, Cavite)

Our TTBY-inspired Smores na pinush talaga. Haha @yourpinkgangsta @itsmeains #weekendgetaway #TeamKems #teambuilding #bonfire (at IIRR Silang, Cavite)

Ang contest ng pagpatay ng kandila na di namamatay. Happy birthday @itsmeains and @maiethlayson! 🎉 #birthday #friends #surprise (at IIRR Silang, Cavite)

Noraebang! #karaoke #weekendgetaway #TeamKems #teambuilding #friends  (at IIRR Silang, Cavite)

Noraebang! #karaoke #weekendgetaway #TeamKems #teambuilding #friends (at IIRR Silang, Cavite)

Reunited with nature. When was the last time I smelled fresh air? #weekendgetaway #TeamKems #teambuilding (at IIRR Silang, Cavite)

Reunited with nature. When was the last time I smelled fresh air? #weekendgetaway #TeamKems #teambuilding (at IIRR Silang, Cavite)

Touchdown! Hello nature! #weekendgetaway #TeamKems #teammates #teambuilding  (at IIRR Silang, Cavite)

Touchdown! Hello nature! #weekendgetaway #TeamKems #teammates #teambuilding (at IIRR Silang, Cavite)

Team grocery shopping! FOOOOOOD! #weekendgetaway #TeamKems #teambuilding  (at SM Dasmarinas)

Team grocery shopping! FOOOOOOD! #weekendgetaway #TeamKems #teambuilding (at SM Dasmarinas)

Silang, Cavite…. Here we come! #TeamKems #teambuilding #weekendtrip @yourpinkgangsta @camz0209 @itsmeains @ajane_q20  (at Coastal Expressway)

Silang, Cavite…. Here we come! #TeamKems #teambuilding #weekendtrip @yourpinkgangsta @camz0209 @itsmeains @ajane_q20 (at Coastal Expressway)

Hey shee-nee-tow! Haha #Sundate

Hey shee-nee-tow! Haha #Sundate